Edward Simon Trio

 


Edward Simon Trio

Sunday, August 9, 7:00pm · 8:30pm
at SFJAZZ Center, Joe Henderson Lab

Edward Simon Trio

 


Edward Simon Trio

Saturday, August 8, 7:00pm · 8:30pm
at SFJAZZ Center, Joe Henderson Lab

Edward Simon Trio

 


Edward Simon Trio

Friday, August 7, 7:00pm · 8:30pm
at SFJAZZ Center, Joe Henderson Lab

Mauro Senise & Gilson Peranzzetta

 


Mauro Senise
& Gilson Peranzzetta

Saturday, August 8, 7:00pm · 8:30pm
at SFJAZZ Center, Joe Henderson Lab

Wil Blades Trio w/ Dr. Lonnie Smith

 


Wil Blades Trio
feat. Dr. Lonnie Smith

Saturday, June 20, 7:00pm · 8:30pm
at SFJAZZ Center, Joe Henderson Lab

Wil Blades Trio w/ Dr. Lonnie Smith

 


Wil Blades Trio
feat. Dr. Lonnie Smith

Saturday, June 20, 7:30pm · 9:00pm · 10:30pm
at SFJAZZ Center, Joe Henderson Lab

Susana Baca

 

Susana Baca

Monday, August 10, 7:30pm
at SFJAZZ Center, Miner Auditorium

A Tribute to Frank Espada: John Santos & Friends

 

A Tribute to Frank Espada
John Santos
& Friends

Sunday, August 9, 2:00pm
at SFJAZZ Center, Miner Auditorium

Jorge Drexler

 

Jorge Drexler

Saturday, August 8, 7:30pm
at SFJAZZ Center, Miner Auditorium

Syndicate content